PROJELERHAKKINDA
Kalenin Kült. Sanat Ort. Dön. Projesi
Kalenin Kült. Sanat Ort. Dön. Projesi

KAYSERİ İÇ KALESİNİN KÜLTÜR SANAT ORTAMINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Projede İç kale bir anıt müze olarak kabul edilerek, anıtsal yapının farklı açı ve yüksekliklerden izlenmesi, zemin üstünde, her fonksiyona bir arka zemin oluşturma fikri ile yola çıkılmıştır. Zemin üstünde Kale bir fon oluşturmakta, göçük sokaktan ise farklı açılardan algılanmaktadır. Çökertilmiş bir sokak etrafında kurgulanan müze projesinde merdivenlerden çıkarken, yatay olarak geliştirilen uzun ince galeride yürürken kale algılanacak, zemin üstünde her fonksiyonun arkasında kale bir arka plan (background) olma görevi üstlenecektir.

Kale; çökertilmiş bir iç sokak ile ulaşılan ve alt kotta yapılaşan arkeoloji müzesi ve zemin kotunda iç sokak ve cami ile bütünleşen bir kültür sanat ortamı kurgusu ile planlanmıştır. Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereğince bodrum kotunda yer alan müze ve müze katında yer alan tüm yapılar Kültür ve turizm bakanlığı tarafından kullanılacak, zemin katta yer alan sosyal donatı alanlarının idaresi Kayseri Büyükşehir Belediyesinde olacaktır.

Sözü edilen çökertilmiş sokak boyunca ve zemin kotunda, sokağa paralel iki teras ve bu teraslara açılan farklı fonksiyon alanları zemin üstündeki örgütlenmeyi tamamlamaktadır. Projede temel kurgu zemin altında doğu-batı yönünde ve buraya açılan kapılarını birleştiren bir sokak fikrine dayanmaktadır. Zemin üstünde ise, kaleyi yatay olarak kesen çökertilmiş sokak’a paralel olarak iki yatay gezi terası oluşturmak ve bu teraslar aracılığı ile giriş kapıları arasındaki bağı kurmak, projenin kurgusunun temel elemanlarından biridir. Bu teraslar sözü edilen iki kapı arasındaki mevcut 2.40 m’lik kot farkını yansıtacak biçimde düzenlenmiştir. Zemin üzerinde terastan teraslara açılan, yeşil ve sert zeminler fonksiyonlar arasındaki bütünlüğü sağlamaktadır. Bilindiği gibi Kale içinde Fatih döneminde yapılan bir cami vardır. Giriş kapısı ile cami arasında da bir aks yaratılmış böylece bu aksa dik gezi terasları ile bu aks arasında fonksiyonel bağ kurulmuş, teraslar, girişler ve cami arasındaki “yaya ilişki bütünlüğü” sağlanmıştır. Cami özgün zemin kotuna kavuşturulacak, düz giriş sağlanacak ve basit bir son cemaat yeri ile bütünleştirilecektir.

Proje fiziksel anlamda;

·   İç sokağa açılan, ancak düşey sirkülâsyonla zemine bağlanan iki çıkmaz sokaktan ve zemin üstünde farklı kotlarda teraslardan oluşmaktadır. Binanın bodrum ve asma katlarında Kayseri Arkeoloji Müzesi ve müştemilatları yer alırken, zemin katında kültür-sanat faaliyetlerinin yapılacağı sosyal alanlar ile kafeler bulunmaktadır.

Projeye İç Sokağa paralel, kongre salonu giriş fuayesi kotunda ve sanat galerisine kadar giden ve yer yer genişleyen “uzun ince bir yol” eklenmiştir. Böylece mekânlar bir üst kotta birleştirilerek mekânsal zenginlik arttırılmıştır. “uzun ince bir yol” olarak düşünülen bu geçiş, birçok fonksiyonu birbirine bağladığı gibi, geçtiği sağır duvarlardan yararlanarak sürekli bir sergi alanı olma niteliği de taşıyacaktır. Bu galeri genişleyerek bitmektedir. Bu genişlediği noktada kaleyi alttan ve başka bir açıdan izleme olanağı sunmaktadır.Resimleri büyütmek için üzerine tıklayınız...
© 2012
Kayseri için Projem var !

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilgi Teknolojileri Şb. Müd

Tüm Hakları Saklıdır web tasarım medyatör